Печат

the eye of horusОкото на Хор е добре познат древен египетски символ и възможността да сте го срещали на много места е напълно реално. Оказва се всъщност, че той е много стар математически метод. И тъй като той присъства не само във филмите за египетските мумии, пирамиди, фараони и т.н. дълго време той е бил смятан само за ръкопис.

От дизайнерска гледна точка, Окото на Хор (или Хорус) е не само красиво изображение, но притежава и доста символика. И онзи, който го е създал и имал точно това намерение. Египтяните го смятат за един от най-дълбоките символи, а значението, което се свързва с него има за цел да пресъздаде значението на отделния фрагмент в мащаба. Всяка линия всъщност е неразделна част от цялото.  


Вътрешното ъгълче на окото е точно 1/2, ирисът 1/4, веждата е 1/8, външният ъгъл е 1/16, а красивите орнаменти под него съответно са 1/64.

the eye of horus 1

Това око много наподобява бройна система, но всъщност не е само това. Също така е и своеобразна пиктограма. Добър аналог е например една просто детско сметало. Четири чертички се равняват на една дузина, а една диагонална черта през четирите вертикални черти се група от пет. По идентичен начин в някои страни от Източна Азия хората все още използват подобен начин на смятане.

Чрез използването на различни знаци, за да се направи напълно Окото на Хор, хората, които отговарят за много и различни по количество неща, могат да изчислят цял един списък много бързо. И така те могат не само да добият представа за това колко единици имат за съхранение, но и с какво качество, само като погледнат колко точно "завършени" очи има, и дали "непълните" очи, са съставени отвътре-навън или отвън-навътре.

10 tally systemЯсно е да разберем как група от 5 черти биват изобразявани, но в някои общества съществува и бройна система от 10, която от своя страна се представя като квадрат с две диагонални линии в него, свързващи четирите ъгли. Така, ъглите са точно 4, след това имаме 4 външни линии и 2 диагонални, което прави точно 10.

Може би пък е добра идея да върнем работещата бройна система чрез пиктограми отново в практиката. Така хората, които трябва да прегледат един дълъг списък от неща лесно ще могат да се ориентират без да им се налага да се взират и пресмятат наум.   

the eye of horus